Conexión con la energía femenina con Eli Ruiz

CONEXIÓN con la ENERGÍA FEMENINA (Taller presencial)

LARUNABATA/SÁBADO, UZTAILAK 4 DE JULIO 10:00 – 12:00
EN UN LUGAR AL AIRE LIBRE E INTIMO EN ANTZORAZ (ENTRE LAS PLAYAS DE LAGA Y LAIDA)
ANTZORAZ-EN AIRE ZABALEAN, LEKU EDER ETA INTIMO BATEN (LAGA ETA LAIDA HONDARTZEN ARTEAN)

Esaiguzu ez badaukazu etortzeko modurik/Consultanos si no tienes como llegar al lugar)
APORTACIÓN/EKARPENA: 10€ (7€ Uniyoga Gernika eta Nayat Zentruko ikasleentzako /7€ para alumnas de Uniyoga y Nayat Zentrua)
Izena emoteko/ inscripciones:
620321031 (deia edo whatsapp-aren bitartez/llamada o whatsapp)

La energía femenina, lunar o Yin representa la fluidez, lo abstracto, la creatividad, la expresión, la intuición…es la polaridad Shakti de la energía vital y es esencial mantenerla estimulada y en equilibrio con la polaridad Shiva, masculina y racional, en esta sociedad de la prisa.
En este taller se propone limpiar y estimular los canales y meridianos a través de los que discurre esta energía, así como ayudar a fluir a las memorias pasadas que se enquistan en órganos con gran potencial energético en el cuerpo de la mujer como son ovarios, útero y senos, para prevenir enfermedades, conectar con nuestro poder creativo/creador y con la belleza como expresión de la armonía interna.
Para ello nos valdremos de técnicas respiratorias, movimiento consciente y meditación.
Una primera toma de contacto para las nuevas participantes y una oportunidad para seguir profundizando y experimentando para las participantes en talleres anteriores.

Emakumezkoen, ilargiaren edo Yin energiak, jariakortasuna, abstraktua, sormena, adierazpena, intuizioa edo ispirazioa irudikatzen ditu. Bizi energiaren Shakti polaritatea da eta, honekiko konekzioa bizirik mantentzea zein hau Shiva gizonezko polaritate arrazionalarekin orekan mantentzea funtzezkoa da presaren gizarte honetan.
Jardunaldi honetan energi hau bideratzen duten kanalak eta meridianoak garbitzea eta emakumezkoen anatomian potentzial energetiko handien duren organoetan blokeatzen diren aintzinako memoriak garbitzea izango dugu helburua, osasun sendo bat eragiteko eta sormenerako eta sortzeko gaitasun itzelarekin zein barruko armoniatik isladatzen den edertasunarekin konektatzeko.
Honetarako arnasketa teknika ezberdinak, mugimendu konzientea eta meditazioa erabiliko dugu.
Lehenengo ezagutzeko kontaktu bat sortarazteko aukera partehartzaile berrientzako eta sakontzeko eta esperimentatzeko aukera aurreko tailerretan parte hartu dituzuenentzako.